Ειδήσεις του ιδρύματος
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 44 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Οι σύγχρονοι
∆ιάλογοι των Αθηνών

Σε πλήρη σύνθεση συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 3-5 Απριλίου 2009 η οργανωτική επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου «Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών», η οποία απαρτίζεται από σαράντα διακεκριµένα µέλη της ελληνικής και της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας
 
Η µελέτη της ελληνικής σκέψης στο επίκεντρο συνεδρίου που διοργανώνουν το Ίδρυµα Ωνάση και επτά διεθνείς φορείς
Του Γιώργου Θ. Καλόφωνου,ιστορικού

Μια σηµαντική τοµή στoν τρόπο που προσλαµβάνουµε τον ελληνικό πολιτισµό φιλοδοξεί να προκαλέσει το µεγάλο διεθνές συνέδριο που διοργανώνει το Ίδρυµα Ωνάση µε τίτλο «Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών» για τα εγκαίνια της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών τον Νοέµβριο του 2010 στην Αθήνα, σε συνεργασία µε επτά διεθνείς φορείς υψηλού κύρους ― το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, το Ινστιτούτο της Γαλλίας, το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, την Αυστριακή Ακαδηµία, την Ιταλική Ακαδηµία Επιστηµών, το Πανεπιστήµιο Χάρβαρντ και το Πανεπιστήµιο Στάνφορντ.

Η πρόεδρος του Πανεπιστηµίου της Ευρώπης Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, ο καθηγητής Rush Rehm του Πανεπιστηµίου Στάνφορντ, ο καθηγητής Gregory Nagy του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ και η Dame Averil Cameron του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης

Μέσα στην βαθιά κρίση που διατρέχει τον σύγχρονο κόσµο, όχι µόνο στο οικονοµικό και το πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως στο πολιτισµικό και το ηθικό, αναδύεται εµφατικά ένα αίτηµα επανεκτίµησης των παραµεληµένων αξιών του ανθρωπισµού. Πηγές αρχέγονες του ανθρωπισµού, η µελέτη και η καλλιέργεια της ελληνικής σκέψης και του ελληνικού πολιτισµού είχαν πάντοτε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την διαµόρφωση του κυρίαρχου «δυτικού» πολιτισµού, που µοιάζει να έχει εισέλθει σε µια σκοτεινή περίοδο παρακµής. Σήµερα, οι Ελληνικές Σπουδές, παρότι διατηρούν διεθνώς ένα υψηλότατο επιστηµονικό επίπεδο, τείνουν προς την εσωστρέφεια και την περιθωριοποίηση, µέσα στην καταλυτική τάση της συνεχούς συρρίκνωσης του ευρύτερου χώρου των ανθρωπιστικών σπουδών προς όφελος της τεχνικής γνώσης, της εξειδίκευσης και του κατακερµατισµού, της κυριαρχίας των κριτηρίων του επαγγελµατισµού και της ανταγωνιστικότητας. Το αίτηµα της επαναφοράς τους στο προσκήνιο είναι, λοιπόν, κρίσιµο και δεν αφορά απλώς την επιβίωση ενός χειµαζόµενου επιστηµονικού κλάδου, ούτε την νοσταλγία ενός εξιδανικευµένου παρελθόντος, το οποίο, ακόµη και αν υπήρξε, έχει χαθεί πλέον ανεπιστρεπτί. Πρόκειται για αίτηµα διαλόγου των αξιών του ανθρωπισµού µε τον σύγχρονο κόσµο, ενός διαλόγου που θα στοχεύσει στην ενσωµάτωση των κατακτήσεων της σύγχρονης τεχνολογίας, θα εντοπίσει τα προβληµατικά σηµεία, θα επιδιώξει να συµβάλει µακροπρόθεσµα στην εξεύρεση βιώσιµων εναλλακτικών λύσεων και, κυρίως, εναλλακτικών τρόπων να αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας και τον κόσµο µας.

Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία να εκκινήσει η διαδικασία αυτού του ευρύτερου διαλόγου, πράγµα που διαφαίνεται στο σκεπτικό του συνεδρίου και στην όλη οργανωτική του δοµή, όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο του Ιδρύµατος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδηµητρίου, τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής Γεώργιο Μπαµπινιώτη και την επιστηµονική συντονίστρια του συνεδρίου, βυζαντινολόγο Νίκη Τσιρώνη, µετά το πέρας της πρώτης συνεδρίασης ―σε πλήρη σύνθεση― της οργανωτικής του επιτροπής, την οποία απαρτίζουν σαράντα προσωπικότητες από τον διεθνή και τον ελληνικό επιστηµονικό χώρο που συµµετέχουν ενεργά στον όλο σχεδιασµό.

Μακριά από την αρχαιοπληξία που συχνά χαρακτηρίζει συναφή εγχειρήµατα, ο ελληνικός πολιτισµός δεν αντιµετωπίζεται από τους οργανωτές ως στατικό και αµετάβλητο κλασικό ιδεώδες, αλλά ως φαινόµενο δυναµικό, που θα εξεταστεί στην διαχρονία του, από την Αρχαιότητα στους Μέσους και τους Νεώτερους Χρόνους. Επιπροσθέτως, το συνέδριο προκρίνει έναν διάλογο διεπιστηµονικό και διακλαδικό, στο πλαίσιο µιας προσπάθειας να υπερκεραστούν οι παρενέργειες της απόλυτης εξειδίκευσης που επικρατεί στις µέρες µας, ακόµη και στον ευρύτερο χώρο των Ελληνικών Σπουδών. Τέλος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει σήµερα η ψηφιακή τεχνολογία, ο διάλογος θα είναι πολυεπίπεδος και διαρκής. Θα ξεκινήσει στο διαδίκτυο αρκετούς µήνες πριν από την πραγµατοποίηση του συνεδρίου και θα συνεχιστεί κατά την διάρκειά του, εντός και εκτός της Στέγης, αλλά και µετά το πέρας των εργασιών του, πάντοτε µέσω της διαδικτυακής πύλης του, που θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, παρέχοντας παράλληλα πληθώρα υπηρεσιών και πληροφοριών που θα σχετίζονται µε τον ελληνικό πολιτισµό σε όλες του τις εκφάνσεις.

Τα µέλη του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ωνάση, Απόστολος Ζαµπέλας, Παύλος Ιωαννίδης, Μαριάννα Μόσχου, Γιάννης Ιωαννίδης, Παρασκευάς Ιωαννίδης και Λουκάς Τσίλας, παρακολούθησαν την συνεδρίαση

Αντανακλώντας την σταθερή προσήλωση των οργανωτών στο παρόν και το µέλλον, το σηµείο εκκίνησης του συνεδρίου δεν είναι η Αρχαιότητα αλλά ο σύγχρονος κόσµος. Οι έξι θεµατικές του καλύπτουν σύγχρονες προβληµατικές και ζητήµατα, που θα εξεταστούν υπό το πρίσµα της κλασικής ελληνικής σκέψης και της εξέλιξής της: Ταυτότητα και Ετερότητα, Ιστορία και Ιστορίες, Λόγος και Τέχνη, ∆ηµοκρατία και Πολιτεία, Επιστήµες και Ηθική, Ποιότητα Ζωής. Πρόκειται για µια διαδικασία που αναµφίβολα θα λειτουργήσει αναδραστικά, προσφέροντας νέες προσεγγίσεις στην µελέτη του ελληνικού πολιτισµού. Εκτός, λοιπόν, από τους καθαυτό ειδικούς των Ελληνικών Σπουδών, στο συνέδριο θα προσκληθούν να συµµετάσχουν θετικοί επιστήµονες, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφοι, φιλόσοφοι, πνευµατικοί δηµιουργοί και διανοούµενοι, των οποίων το έργο έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε την ελληνική παιδεία.

Το όλο εγχείρηµα εµφανίζεται εξαιρετικά φιλόδοξο. Την δυνατότητα επιτυχίας του εγγυάται η διεθνής ακτινοβολία των επτά συνεργαζόµενων φορέων και του ίδιου του Ιδρύµατος Ωνάση. Με αξιοθαύµαστη µεθοδικότητα και αποτελεσµατικότητα, στα τριάντα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, το Ίδρυµα έχει δραστηριοποιηθεί στον χώρο των Ελληνικών Σπουδών και του πολιτισµού τόσο εντός της Ελλάδας όσο και διεθνώς, δηµιουργώντας και συντηρώντας ένα ευρύτατο δίκτυο που θα αποδειχθεί πολύτιµο για την υλοποίηση των ∆ιαλόγων των Αθηνών. Ανάµεσα στους 3.500 περίπου Έλληνες που έχουν λάβει υποτροφίες για να σπουδάσουν σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, ανάµεσα στους 700 ξένους µελετητές που έχουν λάβει ενισχύσεις και τιµητικές χορηγίες για να επισκεφτούν την χώρα µας, ανάµεσα, επίσης, στους 100  Έλληνες και ξένους πανεπιστηµιακούς που έχουν περιοδεύσει τα πανεπιστήµια των Η.Π.Α. µε χορηγίες του Ιδρύµατος, υπάρχουν σηµαντικοί άνθρωποι του πνεύµατος και της τέχνης, ορισµένοι από τους οποίους είναι ήδη µέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου.

Ο Αντώνης Παπαδηµητρίου µε τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, καθηγητή Γεώργιο Μπαµπινιώτη, και την επιστηµονική συντονίστρια Νίκη Τσιρώνη

Ακριβώς δυόµισι χιλιάδες χρόνια µετά την Μάχη του Μαραθώνα, η έκβαση της οποίας επέτρεψε στον κλασικό κόσµο να αναπτυχθεί, η πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Ωνάση θα δώσει την δυνατότητα στην Αθήνα να ξαναβρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, φιλοξενώντας ένα διεθνές δίκτυο καλλιέργειας και διάδοσης του ελληνικού πολιτισµού. Εύχεται κανείς το µεγαλόπνοο αυτό εγχείρηµα να αποδειχθεί επιτυχηµένο και οι προσεχείς ∆ιάλογοι των Αθηνών να είναι οι πρώτοι µιας µακράς σειράς.

Το άρθρο αυτό πρωτοδηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Καθηµερινή της Κυριακής, «Τελευταία Σελίδα», 3 Μαΐου 2009.

18-21