Ειδήσεις του ιδρύματος
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 43 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 43 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Βασιλική διάκριση στον
Κώστα Γραμμένο

Υψηλή τιµητική διάκριση απένειµε η βασίλισσα της Αγγλίας στον καθηγητή Κώστα Γραµµένο, µέλος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ωνάση. Ύστερα από εισήγηση του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απονεµήθηκε στον καθηγητή Κώστα Γραµµένο ο τίτλος του «Commander» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, «για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην διδασκαλία και την έρευνα». Ο Κώστας Γραµµένος είναι αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου City στο Λονδίνο, αναπληρωτής κοσµήτορας (διευθυντής του Τµήµατος Προπτυχιακών Σπουδών) της Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Cass του ίδιου πανεπιστηµίου και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης.

∆εν είναι η πρώτη φορά που η βασίλισσα της Αγγλίας τιµά τον έγκριτο Έλληνα καθηγητή. Το 1994, του είχε επίσης απονείµει τα διάσηµα του Τάγµατος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (O.B.E.) για την συνεισφορά του στα ∆ιεθνή Ναυτιλιακά Χρηµατοοικονοµικά, καθώς και τον τίτλο του «Officer» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, «για την προσφορά του στην διδασκαλία και την προώθηση των ελληνοβρετανικών σχέσεων». Το 1999, τιµήθηκε επίσης µε τον ανώτατο ακαδηµαϊκό τίτλο στην Βρετανία, του «∆όκτορος των Επιστηµών».

Ο Κώστας Γραµµένος είναι πτυχιούχος Οικονοµικών του Παντείου Πανεπιστηµίου και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηµατοοικονοµικά από το Πανεπιστήµιο του Μπάνγκορ της Ουαλίας. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Ναυτιλιακών Χρηµατοοικονοµικών από το Πανεπιστήµιο City. ∆ιετέλεσε εµπειρογνώµων στα Ναυτιλιακά Χρηµατοοικονοµικά στην Εθνική Τράπεζα, ανεξάρτητος ερευνητής και σύµβουλος, ενώ το 1982 ξεκίνησε να διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο City. Το 1983, ίδρυσε το ∆ιεθνές Κέντρο Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοοικονοµικών, το οποίο και έκτοτε διευθύνει.

Έχει στο ενεργητικό του πλούσιο συγγραφικό έργο, στο πλαίσιο του οποίου εξέδωσε και το σύγγραµµα Εγχειρίδιο των Ναυτιλιακών Οικονοµικών και Επιχειρήσεων (2002). Είναι µέλος του ∆.Σ. του Αµερικανικού Επιµελητηρίου Ναυτιλίας (American Bureau of Shipping). Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Αµβέρσας, ενώ, κατά την περίοδο 1998-2002, διετέλεσε πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης των Ναυτιλιακών Οικονοµολόγων (Ι.Α.Μ.Ε.). Ανακηρύχθηκε «Προσωπικότητα του Θαλάσσιου Εµπορίου» για το έτος 1998.

Υπό την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ωνάση, ο Κώστας Γραµµένος εισηγήθηκε το 2007 την θεσµοθέτηση του ∆ιεθνούς Βραβείου Ωνάση για την Ναυτιλία, το Εµπόριο και τα Χρηµατοοικονοµικά, το οποίο απονέµεται ανά διετία σε µέλος της πανεπιστηµιακής κοινότητας, µε διεθνή επιστηµονική αναγνώριση για το σύνολο του ακαδηµαϊκού του έργου, και εκ περιτροπής στους τοµείς της Ναυτιλίας, του Εµπορίου και των Χρηµατοοικονοµικών.

19