Ειδήσεις του Συνδέσμου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ - ΤΕΥΧΟΣ 43 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 43 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
περιεχόμενα τεύχους επικοινωνήστε μαζί μας !
Γενική συνέλευση και εκλογές
του Συνδέσμου

Έπειτα από 23 χρόνια δραστηριοποίησης, ο Σύνδεσµος Υποτρόφων έχει πλέον ωριµάσει. Το Ίδρυµα Ωνάση µε ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθεί τους επιτυχηµένους κύκλους εκδηλώσεων, που έχουν αναδειχθεί σε καταξιωµένο θεσµό: τις πρωτότυπες διαλέξεις, τις εικαστικές εκθέσεις, τις µουσικές εκδηλώσεις, τις επιστηµονικές ηµερίδες, τις εκδόσεις του.

Σταθερή απόφαση του Ιδρύµατος παραµένει να υποστηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες εκείνες του Συνδέσµου που εδράζονται σε στέρεες επιστηµονικές ή καλλιτεχνικές βάσεις, διαπνέονται από πρωτοτυπία και προοπτική και έχουν την δυνατότητα να προαγάγουν τον τοµέα τους. Από την άλλη πλευρά, το Ίδρυµα Ωνάση περιµένει την ενεργό συµµετοχή των µελών του Συνδέσµου στις εκδηλώσεις του, αλλά και ειδικά στην ζωή του Συνδέσµου.

Η Γενική Συνέλευση του Ιουνίου ακριβώς αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί: δεν αφορά µόνο τον απολογισµό του περασµένου έτους, αλλά αποτελεί το βήµα για να ακουστούν τα µέλη του Συνδέσµου. Πιστεύουµε ότι η Γενική Συνέλευση φέτος θα πρέπει να περιέχει δύο άξονες:

Κατά πρώτο λόγο, την ενεργό παρουσία όσο γίνεται περισσότερων µελών. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουµε τα µέλη του Συνδέσµου να αποφύγουν την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκλογή του ∆.Σ. και να παραστούν τα ίδια.

Κατά δεύτερο λόγο, οι εκλογές της 11ης Ιουνίου 2009 αποτελούν ευκαιρία για ανανέωση του ∆.Σ. ασχέτως του αριθµού των θητειών που έχουν υπηρετήσει τα µέλη του. Είµαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν νέα µέλη µε διάθεση να προσφέρουν και την βούληση να ενταχθούν στο δεκαπενταµελές συµβούλιο, ανανεώνοντας την σύνθεσή του και συµβάλλοντας µε φρέσκιες ιδέες στον προγραµµατισµό των µελλοντικών δραστηριοτήτων του.

Ο Σύνδεσµος Υποτρόφων διαθέτει ένα εντυπωσιακό έµψυχο δυναµικό. Το διαπιστώνει κανείς παρακολουθώντας τις Επιτυχίες και τις ∆ραστηριότητες υποτρόφων µέσα από το περιοδικό ΑΩ ή ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του Λευκώµατος Υποτρόφων. Αποµένει, λοιπόν, στο δυναµικό αυτό να αγκαλιάσει µε ενδιαφέρον το πλούσιο έργο του Συνδέσµου και να τον οδηγήσει σε νέες επιτυχίες.
Τις σκέψεις αυτές τις έχω µοιρασθεί και µε την κ. Ιωάννα Κονδύλη, την πρόεδρο του ∆.Σ., η οποία θα εκφράσει την άποψή της στην Γενική Συνέλευση.

Εκ µέρους του Ιδρύµατος Ωνάση πρέπει να εκφράσω τις ευχαριστίες µας προς όσα µέλη του ∆.Σ. έχουν προσφέρει εθελοντικά και µε γενναιοδωρία τον πολύτιµο χρόνο και τις ιδέες τους, ιδιαίτερα δε τα απερχόµενα µέλη του ∆.Σ. Θα παραµείνουν πάντα µέλη της οικογένειας του Ιδρύµατος Ωνάση και θα αναγνωρισθεί η προσφορά του καθενός στο σωστό της µέτρο.

Αντώνης Παπαδηµητρίου

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2009, στις 7 το απόγευµα, στην Αίθουσα Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Λ. Αµαλίας 56, θα πραγµατοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Υποτρόφων µε θέµατα:

Α΄. Απολογισµός δραστηριοτήτων 2008-2009
Β΄. Εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Γ΄. Προγραµµατισµός 2009-2010.

3